Project #1

Nederland Nu

Hoe Nederland aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Welke geur of welk geluid is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen, en wat is er zoal verwonderenswaardig?

Grafiek#04, Nederland Nu. Beeld: Catalogtree

Op weg in de kleinste mobiele residency van Nederland

De tour

Een maand lang reisde ik door Nederland in de TAIR, de kleinste mobiele kunstenaars woon- en werkplaats van Nederland. Iederen die ik tegenkwam bevroeg ik over zijn of haar ervaring van Nederland Nu: welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Welke baan is typisch nu? Wie of wat is onzichtbaar maar belangrijk?
De tour was bedoeld om zicht te krijgen op ontwikkelingen en verschijnselen die geschikt zouden zijn als onderwerp voor de komende jaren van Dit is Nu. Gaandeweg bleken de gesprekken te bijzonder te zijn om het daarbij te laten.

De TAIR bij het AZC in Assen en bij boerderij De Diek'n in Loppersum.

Meerstemmige publicatie

Het boek

De publicatie Nederland Nu is geheel opgebouwd uit tijdens de tour gevoerde gesprekken. De uitspraken van straatvegers, burgemeesters, archivarissen en vrachtwagenchauffeurs zijn met elkaar vervlochten tot één geheel in een poging de tijdgeest te vangen. Een grote tekstcollage. Een boek over tv-gezinnen versus buitengezinnen, het geluid van helikopters bij mooi weer, foodtrucks, Lone Wolfs, Mars, Jezushagedissen en een te klein ‘wij’. Aan het verhaal zijn vijf audioverhalen toegevoegd, die éénmaal te beluisteren zijn voor iedere lezer. Het boek is vormgegeven en voorzien van tekstanalyses, grafieken en machinedialogen door Catalogtree.

bestelinformatie

Nederland Nu is bestelbaar via Wintertuin Uitgeverij. En ook bij je eigen boekhandel of bol.com.
ISBN: 978-90-79571-49-9
Uitvoering: Paperback met digitale component
Aantal pagina’s: 144
Prijs: € 17,-

Nederland Nu. Foto's: Catalogtree

bij het boek

Extra inhoudslagen

machinedialogen en tekstanalyses

Het boek is vormgegeven door Catalogtree. Zij hebben het boek ook voorzien van tekstanalyses, grafieken en machinedialogen. Zij baseerden zich op de database met alle interviewtranscripties, en analyseerden die op zaken als woordfrequentie, woordcombinatie, of woordcontext. Deze analyses vormen het vertrekpunt voor de grafieken en opsommingen in het boek. Voor de Machinemonologen heeft Catalogtree een algoritme gebruikt dat op basis van woordfrequenties en -combinaties de mogelijke evolutie van een — nog niet geschreven — tekst beschrijft.

audioverhalen

Aan het verhaal zijn vijf audioverhalen toegevoegd, die middels een app elk éénmaal te beluisteren zijn voor iedere lezer. De app is ontwikkeld door Jan Klug. De audioverhalen vertellen vanuit mijn perspectief over mijn ervaringen tijdens de tour. Die maken geen onderdeel uit van de tekst van het boek zelf, maar hebben wel mede bepaald hoe ik die tekst heb samengesteld en waar ik de nadruk heb gelegd.

limited edition

Een limited edition van 25 exemplaren van Nederland Nu is voorzien van onaffe elektronische circuits, mini-computer en speaker. De lezer wordt uitgenodigd deze electronische circuits te sluiten met het meegeleverde tape, wat resulteert in het eenmalig afspelen van een vijftal audioverhalen. De limited edition is ontwikkeld door Jan Klug.

App en limited edition Nederland Nu. Foto's: Wim Bosch.

Nederland Nu in levenden lijve

Presentaties en Kijksafari's

Tap!

Op uitnodiging van Literair productiehuis Wintertuins stelden impact producent Noortje Kessels en ik allebei een politieke speech samen op basis van gevonden teksten. Noortje struinde het internet af en ik doorspitte de interviewtranscripties van Nederland Nu.
Hoe verhouden de stemmen die we laten horen op sociale fora zich tot de uitspraken die we durven maken in een één op één gesprek? Is één van beide echter dan de andere? Wat voor beelden doemen op wanneer we elkaar aan het woord laten in plaats van onze volksvertegenwoordigers?
De speeches zijn ten gehore gebracht door tapdanser Peter Kuit met acteur Tobias van Nierop (op het Wintertuinfestival 2016) en actrice Ruta van Hoof (Nieuwe Types festival 2017). Op Noorderzon gaan Peter Kuit, Noortje Kessels en ik op 22 augustus weer verder met nieuwe teksten, waarbij Nederland Nu het uitgangspunt is. Voor het eerst dan ook met ondersteuning van muzikant Jan Klug.

Presentaties

Nederland Nu is op 24 juni gepresenteerd op het Nieuwe Types Festival met een voordracht van en interview door Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin en met tapdans (zie hierboven). Op 7 juli volgde een presentatie bij M4 gastatelier: de TAIR, de mobiele artist-in-residence waarmee ik vorig jaar op pad was, was erbij, muzikant Jan Klug begeleidde. Alle aanwezigen namen deel aan een groepsperformance om tijdelijk ons ‘wij’ mee te vergroten.

Lezen over dertig jaar

Op 6 juli was er een brainstormdiner bij M4 gastateliers. Auteurs, vormgevers en programmeurs wisselden met elkaar uit hoe zij denken dat lezen er over dertig jaar uitziet en welke rol zij denken dat verhalen dan in zullen nemen.

Kijksafari

Nederland Nu is geïntrigeerd en laat zich inspireren door de fenomenologie: de filosofie van de verschijningen. Wat verandert er als je met fenomenologische blik naar je omgeving kijkt? Hoe doe je dat en wat zie je dan? Op 8 juni verkenden filosoof Jan Flameling met een kleine groep deelnemers hoe fenomenologisch kijken ‘werkt’ en wat er verandert als je met een fenomenologische bril op om je heen kijkt. Wat gebeurt er dan met een tram, je buurman of het idee ‘thuis’?

foto's: Erwin van Amstel en Jeroen Werner

context

partners en ondersteuning

Partners en ondersteuning

Dit is Nu en Nederland Nu zijn ontwikkeld in samenwerking met Literair Productiehuis Wintertuin, Landscape Labs (platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap) en Catalogtree. Project en publicatie worden mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Stichting Stokroos.