Over Dit is Nu

Dit is Nu – een gefragmenteerd totaalbeeld

Dit is Nu is een meerjarig multidisciplinair project dat in kaart wil brengen hoe Nederland aanvoelt voor wie zich hier bevindt.

Dat doet Dit is Nu door in te zoomen op de ervaring van het alledaagse. Met als motto:

Zorgvuldig kijken naar het nu is alles wat er nodig is om de vanzelfsprekendheid van je omgeving af te blazen.

De kans dat het heden er zo uit zou zien als het doet – met Augmented Reality brillen, de Gouden Koets en bonusaanbiedingen – is eigenlijk niet zo realistisch. Toch heeft het deze vorm gevonden.
Voor even.
Nu.
(en nu is er al weer iets veranderd...)

De komende jaren richt Dit is Nu een aantal werkperiodes in op locatie. Per werkperiode wordt ingezoomd op een verschijnsel, situatie of locatie die nu als belangrijk wordt gezien. Elk veldonderzoek mondt uit in een publicatie en de verschillende projecten bouwen op elkaar voort: samen geven zij een beeld van een alweer vertrekkend moment. Zo probeert Dit is Nu de tijdgeest op de staart te trappen.
Om te bepalen op welke verschijnsels, situaties of locaties Dit is Nu in zou moeten zoomen, is project #1 opgezet: Nederland Nu.

Startschot en fundament

Dit is Nu en Nederland Nu

Het eerste project van Dit is Nu was Nederland Nu. In juni 2016 bevroeg ik tijdens een tour van een maand iedereen die ik tegenkwam over zijn of haar ervaring van Nederland Nu. Welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Waar verandert de werkelijkheid sneller dan de kaders die we er omheen zetten? In het bevragen lag de nadruk op drie elementen: wat wij zien als onzichtbaar maar belangrijk, wat wij zien als invloedrijk, wat wij zien als het hedendaagse Wilde Westen.
De antwoorden die ik kreeg op deze en andere vragen vormen het startpunt voor de volgende projecten van Dit is Nu: ze bepalen mede op welke verschijnselen, situaties of organisaties Dit is Nu de komende jaren gaat inzoomen. Wie hoort er wel en niet bij ons'wij' bijvoorbeeld, en waarom eigenlijk. Lees er hier meer over.

De TAIR, mobiele artist-in-residence.

Archief

Teruglezen

Wilt u oude nieuwsbrieven van Dit is Nu teruglezen? Dat kan hier.

Betrokkenen

Partners en ondersteuners

Initiator

Ik ben Jantine Wijnja. Mijn werk bestaat uit boeken, performances, reportages en het begeleiden van co-creatie processen. Een leidend kenmerk is de poging om eerst te ontdekken en vervolgens zicht- en invoelbaar te maken hoe de wereld aanvoelt voor een ander. Leg een vraag aan genoeg mensen voor, en je krijgt zicht op een gedeelde ervaring.

Partners

Literair Productiehuis Wintertuin (onderdeel van De Nieuwe Oost)

Literair Productiehuis Wintertuin is het enige literaire productiehuis van Nederland. Het richt zich op talentonwikkeling, het maken van festivals, het fungeert als uitgever en agent en houdt zich bezig met nieuwe manier van verhalen vertellen. Eén van de huidige onderzoeksgebieden van Literair Productiehuis Wintertuin is transmedia storytelling: het vertellen van één verhaal in verschillende media en op verschillende manieren. De samenwerking met Dit is Nu is één van de manieren waarop dit onderzoek plaats vindt.

Landscape Labs

Landscape Labs is een platform voor artistiek onderzoek wat zich richt op de rol van de mens in zijn leefomgeving in Nederland en Europa: landschap als mensenwerk. Volgens de visie van Landscape Labs zou ieder project moeten voldoen aan drie steekwoorden: school, bibliotheek en werkplaats. Het platform heeft twee mobiele residencies voor onderzoeksperiodes. De kleine en flexibele T.A.I.R. bestaat uit een houten „wagon‟ van 300 x 170 cm die op een gewone trekhaak vervoerd kan worden; de junitour van Dit is Nu vindt plaats vanuit die wagon.

Catalogtree

Catalogtree is de multidisciplinaire design studio van Daniel Gross, Joris Malta en Nina Bender. Zij zijn zeer geïntresseerd in zelforganiserende systemen. Het ontwikkelen van hun eigen gereedschappen (al dan niet digitaal), programmeren, en het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden data zijn onderdeel van hun dagelijkse praktijk – naast typografie en grafische vormgeving. Ze bouwden een zwerm bristlebots, maar verzorgden ook een nummer van het etnologische tijdschrift ‘Cultuur’ van het Meerstens Instituut. Ze werken oa met Phaidon Press en New York Times Magazine. Catalogtree ontwerpt alle visuele uitingen van Dit is Nu, van logotypes tot publicatie.

Gekleurd Grijs

Dit is Nu #2, 'Hoe groot is jouw wij,' vindt plaats in het kader van Gekleurd Grijs, een project van Stichting Kunst en Cultuur Drenthe. Overige partners van 'Hoe groot is jouw wij' zijn gemeente Aa en Hunze, Academie Minerva, Welzijn Impuls en Stichting Kunst&Cultuur Drenthe.

Ondersteuning

De ontwikkeling van Dit is Nu werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Letterenfonds en Stichting Stokroos.
Dit is Nu #2, 'Hoe groot is jouw wij,' vindt plaats in het kader van Gekleurd Grijs, een project van Stichting Kunst en Cultuur Drenthe. Partners zijn gemeente Aa en Hunze, Academie Minerva, Welzijn Impuls, Stichting Kunst&Cultuur Drenthe, Landscape Labs en Wintertuin, De Nieuwe Oost. Het project wordt financieeld ondersteund door Gekleurd Grijs en de partners en door provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze, de BAVO stichting, het Oranjefonds, RCOAK, en Fonds Sluyterman van Loo.

Deze website draait op T-34, het alternatieve low-tech CMS. T-34 heeft een lage energy-footprint en werkt ook op "verouderde" apparaten. Van A tot Z geprogrammeerd door Laurenz van Gaalen.